DANH MỤC SẢN PHẨM

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8 BSL Inverter 275 lít - Chính hãng
-17%

Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8 BSL Inverter 275 lít - Chính hãng

9.090.000₫ 10.900.000₫
-17%
Tủ lạnh Hitachi R-FVX480PGV9 GBK Inverter 366 lít - Chính hãng
-14%

Tủ lạnh Hitachi R-FVX480PGV9 GBK Inverter 366 lít - Chính hãng

12.090.000₫ 13.900.000₫
-14%
Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9 GBK Inverter 406 lít - Chính hãng
-8%

Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9 GBK Inverter 406 lít - Chính hãng

12.890.000₫ 13.900.000₫
-8%
Tủ lạnh Hitachi R-FVX480PGV9 MIR Inverter 366 lít - Chính hãng
-7%

Tủ lạnh Hitachi R-FVX480PGV9 MIR Inverter 366 lít - Chính hãng

12.990.000₫ 13.900.000₫
-7%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY480PGV0 GBK Inverter 349 lít - Chính hãng
-14%

Tủ lạnh Hitachi R-FVY480PGV0 GBK Inverter 349 lít - Chính hãng

13.790.000₫ 15.900.000₫
-14%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY480PGV0 GMG Inverter 349 lít - Chính hãng
-14%

Tủ lạnh Hitachi R-FVY480PGV0 GMG Inverter 349 lít - Chính hãng

13.790.000₫ 15.900.000₫
-14%
Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9 MIR Inverter 406 lít - Chính hãng
-12%

Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9 MIR Inverter 406 lít - Chính hãng

14.090.000₫ 15.900.000₫
-12%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 GMG Inverter 390 lít - Chính hãng
-13%

Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 GMG Inverter 390 lít - Chính hãng

14.790.000₫ 16.900.000₫
-13%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 GBK Inverter 390 lít - Chính hãng
-13%

Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 GBK Inverter 390 lít - Chính hãng

14.790.000₫ 16.900.000₫
-13%
Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV8X GBK Inverter 450 lít - Chính hãng
-12%

Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV8X GBK Inverter 450 lít - Chính hãng

15.890.000₫ 17.900.000₫
-12%
Tủ lạnh Hitachi R-FW650PGV8 GBK Inverter 509 lít Multi Door - Chính hãng
-7%

Tủ lạnh Hitachi R-FW650PGV8 GBK Inverter 509 lít Multi Door - Chính hãng

18.590.000₫ 19.900.000₫
-7%
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 GBK Inverter 540 lít - Chính hãng
-17%

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 GBK Inverter 540 lít - Chính hãng

21.590.000₫ 25.900.000₫
-17%
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X GBK Inverter 540 lít Multi Door - Chính hãng
-14%

Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X GBK Inverter 540 lít Multi Door - Chính hãng

24.990.000₫ 28.900.000₫
-14%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1 GMG Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng
-14%

Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1 GMG Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng

24.990.000₫ 28.900.000₫
-14%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1 GCK Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng
-11%

Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1 GCK Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng

25.990.000₫ 28.900.000₫
-11%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0 GBK Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng
-10%

Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0 GBK Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng

30.590.000₫ 33.900.000₫
-10%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0 GMG Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng
-9%

Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0 GMG Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng

30.990.000₫ 33.900.000₫
-9%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X MIR
-10%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X MIR

38.990.000₫ 42.900.000₫
-10%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0X MGW Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng
-10%

Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0X MGW Inverter 569 lít Multi Door - Chính hãng

38.990.000₫ 42.900.000₫
-10%
Tủ lạnh Hitachi R-SX800GPGV0 GBK Inverter 573 lít Side By Side - Chính hãng
-9%

Tủ lạnh Hitachi R-SX800GPGV0 GBK Inverter 573 lít Side By Side - Chính hãng

39.990.000₫ 43.900.000₫
-9%

Sản phẩm đã xem

phone
zalo